Hur anmäler jag mig?

Det är vårdnadshavarna som anmäler sitt barn till Sofia Distans genom att fylla i anmälningsblanketten för utlandselever.

Vårdnadshavare kan via Sofia Distans ansöka om statsbidrag för elev som studerar utomlands i ett ämne eller flera ämnen i åk 6-9 enligt §3.

Uppfylls ej något av kriterierna i §3 kan statsbidrag sökas för ämnet svenska, enligt §33, i åk 6-9.

För de vilka ej blir beviljade statsbidrag finns möjlighet att betala privat.

______________________________________________________________

Anmälningsblankett Utlandselev:

Börja med att titta på exempel på vad kriterierna kan innebära, se nedan. Dessa gäller både för enstaka ämnen och heltid åk 6-9.

1     Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation (Bilaga A)

2     Tjänstgöring vid internationell organisation  (Bilaga B)

3a.  Tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person  (Bilaga C)

3b.  Tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande  (Bilaga D)

3c.  Tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige  (Bilaga E)

3d.  En i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person  (Bilaga F)

4.    Studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön  (Bilaga G)

5.    Kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror   (Bilaga H)

6.    Verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället   (Bilaga I)

7     Synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden   (Bilaga J)


Uppfyller man något av kriterierna ansöker man på rätt bilaga.

Anmälningsinformation samt hur man fyller man i anmälningsblanketten?

Anmälningsblankett §3 med respektive kriterie/bilaga:

(klicka på länkarna i rutorna ovanför att öppna)

För utförligare förklaringar kring kriterierna samt intygen, se:
Välj rätt intyg – Skolverket förklarar

Arbetsintyg på Engelska.

Uppfyller man ej kriterierna för §3, men är svensk medborgare, kan man ansöka om bidrag för ämnet svenska. Då ansöker man utifrån §33. Anmälningsblankett §33

”Betalar själv” används endast om man ej uppfyller kriterierna för §3 och §33. Anmälningsblankett för att betala själv

Anmälningar tas emot fortlöpande.

______________________________________________________________