Jill Rhoads

Lärare NO, Matematik

Tomas Jenner

Lärare Musik

Ivanka Gutestrand Mandaric

Lärare So, Sva, Svenska

Gunilla Wiberg

Lärare Bild, Engelska, Franska

Gun-Marie Sohlin

Lärare So och Sva

Britt Wikudd

Biträdande rektor

Jenny Westman

Lärare Svenska, Tyska

Anette Geller

Lärare Idrott

Fredrik Wall
Fredrik Wall

Lärare Matematik
Pedagogisk utvecklingsledare

Catharina Sawarell

Lärare Idrott, Engelska
Tel+46 8 555 777 09