Jill Rhoads

Lärare NO, Matematik

Alexander Carlberg

Lärare Musik

Ivanka Gutestrand Mandaric

Lärare So, Sva, Svenska

Gunilla Wiberg

Lärare Bild, Engelska, Franska

Gun-Marie Sohlin

Lärare So och Sva

Britt Wikudd

Biträdande rektor

Jenny Westman

Lärare Svenska, Tyska

Anette Geller

Lärare Idrott

Fredrik Wall

Lärare Matematik
Pedagogisk utvecklingsledare

Daniel Pavlica

Lärare SO, Svenska