Jill Rhoads

Lärare NO, Matematik

Tomas Jenner

Lärare Musik

Ivanka Gutestrand Mandaric

Lärare So, Sva, Svenska

Gunilla Wiberg

Lärare Bild, Engelska, Franska

Jenny Westman

Lärare Svenska, Tyska

Anette Geller

Lärare Idrott

Fredrik Wall

Lärare Matematik
Pedagogisk utvecklingsledare

Daniel Pavlica

Lärare SO, Svenska

Mira Noreen

Lärare Svenska, Spanska

Beata Enberg

Lärare Svenska, Tyska, Engelska