Eleven ansvarar för sina studier och ser till att inlämningsuppgifter görs i tid inför bedömning.

Eleven vänder sig till sin lärare på Sofia Distans med frågor.

Lärarens ansvar är att besvara elevens frågor och bedöma elevernas uppgifter enligt kunskapskrav och förmågor.

Handledaren hjälper eleven att strukturera sina studier och går tillsammans med eleven igenom vad som ska göras, tar fram och övervakar prov.

Det är viktigt att betona att handledaren inte är lärare och ska således inte undervisa.

Eleven har en mentor på Sofia Distans. Det är till denne som eleven vänder sig med allmänna frågor som inte direkt rör ett specifikt ämne.

Mentorn  gör kontinuerligt en övergripande kontroll av elevens studiegång, skickar ut omdömen och tar kontakt med elev eller vårdnadshavare vid behov.