Eleven ansvarar för sina studier och ser till att inlämningsuppgifter görs i tid inför bedömning.

Eleven vänder sig till sin lärare på Sofia Distans med frågor.

Lärarens ansvar är att besvara elevens frågor och bedöma elevernas uppgifter enligt kunskapskrav och förmågor.

Handledaren hjälper eleven att strukturera sina studier och går tillsammans med eleven igenom vad som ska göras, tar fram och övervakar prov.

Det är viktigt att betona att handledaren inte är lärare och ska således inte undervisa.

Elever som läser heltid har en mentor på Sofia Distans. Det är till denne som eleven vänder sig med allmänna frågor som inte rör ett specifikt ämne. 

Mentorn har ett övergripande ansvar för elevens studiegång, skickar ut omdömen och tar kontakt med elev eller vårdnadshavare kontinuerligt under läsåret.

 


”Det tuffaste har varit att inte ha några klasskompisar. Själva distansundervisningen har annars varit kul att testa på och fungerande klart mycket bättre än jag vågat hoppas på förut. Det var skönt att kunna styra sin tid helt.”
Heltidselev, åk 9