Eleven ansvarar för sina studier och ser till att inlämningsuppgifter görs i tid inför bedömning. Eleven vänder sig till sin lärare på Sofia Distans med frågor.

Lärarens ansvar är att besvara elevens frågor och bedöma elevernas uppgifter enligt kunskapskrav och förmågor.

Handledaren hjälper eleven att strukturera sina studier och går tillsammans med eleven igenom vad som ska göras, tar fram och övervakar prov.

Det är dock viktigt att betona att handledaren inte är lärare och ska således inte undervisa.

Eleven har en klassföreståndare på Sofia Distans. Det är till denne som eleven vänder sig med allmänna frågor som inte direkt rör ett specifikt ämne.

Klassföreståndaren gör kontinuerligt en övergripande kontroll av elevens studiegång, skickar ut omdömen och tar kontakt med elev eller vårdnadshavare vid behov.

Handledning på Svenska utlandsskolor

Hur handledningen är utformad och i vilken omfattning eleven handleds bestäms på varje svensk skola. Det är därför viktigt att man som vårdnadshavare tar reda på hur mycket handledning eleven får och hur den går till. Skolan bestämmer avgift utifrån vad som erbjuds.

Kommunikation

Kommunikationen lärare- elev och elev-elev sker i Canvas. Eleven skriver sina uppgifter i mail och pratar in voicemail och filmklipp som skickas till läraren.

Möjlighet till personliga uppstartsbesök på Sofia Distans där studierna och tekniken gås igenom gäller för alla som blivit beviljade av Skolverket och har möjlighet att komma förbi Sofia Distans, ring för bokning. Tydliga instruktioner och eventuell telefonsupport finns alltid för de elever som inte har möjlighet att besöka oss.

Elever och handledare kan alltid kontakta Sofia Distans under kontorstid för teknisk och pedagogisk support.