För elever i Sverige gäller följande:

 

I väntan på beslut kan vi för tillfället inte ta emot ansökningar rörande elever bosatta och studerande i Sverige.