För elever i Sverige gäller följande:

Föräldrar kan ej anmäla sitt barn till Sofia Distans. Anmälan ska göras av rektor på elevens hemskola.

 

För tillfället kan vi ej ta emot elever vilka är bosatta i Sverige.

Undantag gäller Elever bosatta i Sverige som t ex turnerar i idrott eller musik och därför inte kan följa undervisningen i en vanlig svensk grundskola. Ni är välkomna att ansöka via vår ansökningsblankett elev i Sverige.

 

Anmälningsblankett:

4 Elev bosatt och studerande i Sverige.
______________________________________________________________

4 Minoritetsspråk: Finska.
I dagsläget erbjuder vi endast ämnet Finska.
______________________________________________________________

Anmälningar tas emot under hela läsåret.

(För att kunna läsa blanketterna krävs Acrobat Reader)
4Installera Acrobat Reader