För elever i Sverige gäller följande:

Föräldrar kan ej anmäla sitt barn till Sofia Distans. Anmälan ska göras av rektor på elevens hemskola.

Anmälningsblankett:

4 Elev bosatt och studerande i Sverige.
______________________________________________________________

4 Minoritetsspråk: Finska.
I dagsläget erbjuder vi endast ämnet Finska.
såret 2015/16 erbjuder Sofia Distans ämnet Kinesiska både som språk- och elevens val.
______________________________________________________________

Anmälningar tas emot under hela läsåret.

(För att kunna läsa blanketterna krävs Acrobat Reader)
4Installera Acrobat Reader