För elever i Sverige gäller följande:

 

För tillfället kan vi ej ta emot elever vilka är bosatta i Sverige.

 

Anmälningsblankett:

4 Elev bosatt och studerande i Sverige.
______________________________________________________________

4 Minoritetsspråk: Finska.
I dagsläget erbjuder vi endast ämnet Finska.
______________________________________________________________

Anmälningar tas emot under hela läsåret.

(För att kunna läsa blanketterna krävs Acrobat Reader)
4Installera Acrobat Reader