Distansundervisningen riktar sig till och passar de flesta elever, exempelvis

  • Elev bosatt i utlandet, som studerar heltid på distans och får handledning på en svensk låg- och mellanstadieskola på orten.
  • Elev bosatt i utlandet som går i en internationell eller lokal skola och läser svenska och/eller ytterligare något annat ämne på Sofia Distans, enskilt eller i grupp.
  • Elev bosatt i utlandet, som studerar heltid på Sofia Distans, men läser i hemmet, med vårdnadshavare som handledare.
  • Elev bosatt i Sverige som t ex turnerar i idrott eller musik och därför inte kan följa undervisningen i en vanlig svensk grundskola.
  • Elev bosatt i Sverige som har svårt att följa den vanliga skolundervisningen på grund av lång resväg, sjukdom eller annan anledning.