Vilka elever kan studera på Sofia Distans?

På uppdrag av Skolverket undervisar Sofia Distans svenska elever åk 6- 9 bosatta i utlandet i grundskolans samtliga ämnen.

Det kan till exempel handla om:

  • Elev bosatt i utlandet som studerar heltid på Sofia Distans och får handledning av personal på en svensk utlandsskola.
  • Elev bosatt i utlandet som studerar heltid på Sofia Distans och läser i hemmet med vårdnadshavare som handledare.
  • Elev bosatt i utlandet som studerar på en internationell eller lokal skola och bara läser svenska på Sofia Distans med vårdnadshavare som handledare.
  • Elev bosatt i utlandet som studerar svenska och ytterligare något annat ämne på Sofia Distans med vårdnadshavare som handledare