Sofia Distansundervisning har funnits sedan 1994, då Sofia skola fick i uppdrag av Skolverket, att via dator, bedriva undervisning för svenska elever i åk 7-9 bosatta i utlandet. Tidigare hade eleverna erbjudits brevkurser med långa svarstider, nu ville man se om det med hjälp av den moderna tekniken gick att få en snabbare och mer levande kommunikation mellan lärare och elev.

Det var viktigt att undervisningen skulle fungera på olika platser världen över och Skolverket
valde därför ut fyra platser med olika förutsättningar:
Karta_Elever

:: Beijing
:: Hamburg
:: Riyadh
:: Cochabamba

Sofia Distans har sedan starten 1994 med 12 elever och 4 platser utvecklats till en distansorganisation där eleven oavsett tid och plats skall kunna bedriva och fullfölja sina grundskolestudier.

Antalet elever och platser har sedan starten 1994 haft följande utveckling:

[one_third]

Läsår

1994-95

1995-96

2000-01

2005-06

2010-11

2014-15

[/one_third][one_third]

Platser

4

35

87

119

163

165

[/one_third][one_third last]

Elever

12

65

411

547

598

546

[/one_third]

Skolverket har genom upphandling förnyat Sofia Distans uppdrag 1998, 2001, 2006 och 2011.

”Man kan planera dagarna så dom passar en själv”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment