Till Sofia Distans kan man anmäla sitt/sina barn om man antingen befinner sig utomlands med sina föräldrar eller om man befinner sig i Sverige och av olika anledningar ej kan följa den ordinarie skolgången.

Befinner man sig utomlands så är det vårdnadshavarna som anmäler sitt barn till Sofia Distans genom att fylla i anmälningsblanketten för utlandselever. För vidare information se: Anmälan Elev Utomlands. Ansökan skickas tillsammans med rätt bilaga till Sofia Distans.

Befinner man sig i Sverige så kan man som vårdnadshavare ej anmäla sitt barn direkt till Sofia Distans. Anmälan sker genom att rektor på hemskolan tillsammans med vårdnadshavaren fyller i anmälningsblanketten för Elev i Sverige och skickar in till Sofia Distans.