Vi tar fortfarande emot elever som ska läsa enstaka ämne (svenska eller svenska som andraspråk) i årskurs 9.

Antagning gällande heltidsstudier för vårterminen sker nu efter deadline för ansökan mycket restriktivt. Vänligen kontakta Britt Wikudd på telefonnummer 08-50840420.

Ansökningar till nästa läsår 24/25 öppnar upp i mitten av april 2024.

Välkommen att ansöka till oss. Vårterminen startar tisdag 9:e januari.

Vilka elever kan studera hos Sofia Distans?

  • Minst en av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare. Eleven och handledaren ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket och svenska ska vara ett aktivt språk i hemmet.
  • För att studera hos oss så krävs att eleven bor med sin familj, där minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare. Familjen ska vara stadigvarande bosatt på adress i utlandet minst en fullständig skoltermin.
  • Eleven ska ha en handledare på plats. En handledare kan vara en vårdnadshavare eller en handledare på en skola. Mer information om handledarens roll finns här: Handledare – Ansvar

Datum för läsåret 23/24
Höstterminen 17 augusti- 20 december
Vårterminen 9 januari – 7 juni

Inför läsåret 23/24 välkomnar vi elever som ska läsa svenska/svenska som andraspråk/enstaka ämnen, som är födda:
Årskurs 6: 2011 och 2012
Årskurs 7: 2010 och 2011
Årskurs 8: 2009 och 2010
Årskurs 9: 2008 och 2009

Inför läsåret 23/24 välkomnar vi elever som ska läsa heltid och är födda:
Årskurs 6: 2011
Årskurs 7: 2010
Årskurs 8: 2009
Årskurs 9: 2008

Hur fyller jag i anmälningsblanketten?

Fyll i alla uppgifter enligt webbansökan. Du hittar blanketterna här: http://www.sofiadistans.nu/skicka-ansokan/. När du fyllt i ansökan och tryckt på knappen ”Ok” så laddas en PDF-fil ned på din dator. Denna PDF behöver vårdnadshavare skriva under, endera digitalt eller för hand. Den underskrivna ansökan mejlas till Sofia Distans. Detta mejlas in:

  • Den påskrivna ansökan
  • Underlag för statsbidrag (innehållet varierar beroende på typ av statsbidrag)
  • Elevens senaste betyg (oavsett om betygen kommer från svensk eller internationell skola)
  • Sofia Distans har ett resurspaket för de elever som har dyslexi. Vänligen bifoga dyslexiutredning tillsammans med ansökan.
  • Eventuellt andra utredningar, om du som vårdnadshavare tror att den kan vara lärarna behjälplig i undervisningen

Om ansökan gäller årskurs 6 så behöver vi få in omdömen/betyg från årskurs 5 enligt svenska skolsystemet eller motsvarande.

Mer information om statsbidrag hittar du på sidan Finansiell information och statsbidrag.

Val av ämnen vid heltidsstudier

Om ansökan gäller heltid så ska alla 17 ämnen fyllas i. Hem- och konsumentskap läses inte i årskurs 7. Eleven ska fortsätta att studera det moderna språk det har valt sedan årskurs 6. Elever som ska börja årskurs 6 kan välja ett modernt språk. Eleven ska också välja en av slöjdsorterna. Det går bara att välja en slöjdsort och ett modernt språkval. En elev som tidigare läst svenska som andraspråk fortsätter med detta ämne.
Om någon osäkerhet uppstår gällande val av ämnen, kontakta Sofia Distans innan du skickar in ansökan.