Sofia Distans läsår följer aktuell läroplan och är uppdelat på 35 veckor.

Vi följer den nationella timplanen. I vårt uppdrag från Skolverket ingår att ta emot elever under hela läsåret och därigenom finns möjlighet till en flexibel terminsstart.

Eleven kan fördela tiden mellan de olika ämnena enligt sina egna förutsättningar.

Studierna är tid- och platsoberoende, vilket innebär att eleven kan studera under de tider och från den plats vilket passar deras egna förutsättningar och möjligheter bäst.

I varje ämne finns planeringar för 35 veckor, där läraren går igenom de olika momenten och kommunicerar med eleven precis som i klassrummet. Varje arbetsområde inleds med en introduktion där läraren vägleder och förklarar områdets syfte, mål och beräknad tid samt hur studierna ska gå till, vad som ska läsas och vad som skall skickas in. I skolans planeringar ingår ca 1500 filmade genomgångar.

Planeringarna finner eleven i Canvas, på USB och i tryckt kompendieform. Att planeringarna finns i olika utformning bidrar till att eleven alltid kan arbeta på valfritt sätt oavsett förutsättningar på plats.

Skolan tillhandahåller material som krävs för att eleven skall kunna genomföra sina studier. Dator med nödvändig programvara utlånas vid behov till heltidseleverna.

Sofia Distans använder också de nationella proven i år 9 som del av betygsunderlag. I samråd med Skolverket har vi bestämt hur och när dessa ska göras, för att sekretessen ska säkras.