Kursutbud

Sofia Distans erbjuder kurser i grundskolans samtliga ämnen åk 6-9.

Kurserna är baserade på 35 veckors studier (ett läsår), men det går att studera både snabbare och långsammare beroende på elevens situation och förmåga.

Sofia Distans har legitimerade lärare med lång och gedigen erfarenhet. i ämnena: Svenska, Engelska, Matematik, SO-ämnena: geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap, NO-ämnena biologi, kemi och fysik, Teknik, Tyska, Franska, Spanska, Mandarin, Idrott, Hemkunskap, Bild, Trä- och metallslöjd, Textilslöjd, Musik och Svenska som andra språk.

Eleven får betyg enligt gällande kursplan och kunskapskrav i åk 6-9.

Kursinformation

Elever som studerar vid Sofia Distans följer samma kursplaner och kunskapskrav som övriga grundskoleelever i Sverige. I varje ämne finns en läsårsplan. När skolåret börjar kan eleven se vad som ska göras under hela läsåret.

Läsåret består av 35 veckor och varje veckas arbete är grundligt planerad med tydliga instruktioner.

Eleverna äger sin egen tid och kan således studera i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. De kan därigenom lägga mer tid på ämnen de finner svåra, och mindre tid på ämnen de har lätt för.

Att studera på distans kräver en hel del eget ansvar från elevens sida. Eleven måste själv läsa igenom vad som skall göras och se till att uppgifterna skickas in i tid. Det gäller också att inte glömma bort något ämne eller skjuta det åt sidan.

Kursplaner

Sofia Distans följer Skolverkets direktiv beträffande hur många timmar en elev ska tillgodogöra sig under sin studietid i respektive ämne. En timplan ligger till grund för planeringarna. Varje elev gör ett eget personligt schema.

Betygskriterier och omdömen

Sofia Distansundervisning har Sofia skola i Stockholm, med ca 850 elever i år F-9, som moderskola och Sofia Distans har därigenom betygsrätt. Betyg ges vid termin- och läsårsslut. Vid läsårsslut i åk 9 får eleven ett slutbetyg. Vid mitten av varje termin får alla elever skriftlig mitterminsinformation.

Hur sätter lärare betyg?

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan.