Canvas

Sofia Distans använder sig av Canvas som är en modern och funktionell lärplattform där man arbetar i en digital miljö anpassad för distansundervisning och lärande. Med Canvas kan vi tydligt presentera kursinnehållet samt ge våra elever ett starkt pedagogiskt stöd med goda interaktionsmöjligheter.

När anmälan har godkänts registreras eleven på Sofia distans och därefter kommer elev, vårdnadshavare och handledare få ett email med inloggningsuppgifter. Canvas kräver inte att man måste installera någon programvara på sin dator utan man loggar in direkt från en hemsida, vilket förenklar för användare att kunna jobba där de befinner sig oberoende av vilken enhet man använder.

https://sofiadistans.instructure.com/

I början av varje läsår finns alltid möjlighet att boka tid hos oss för ett uppstartsmöte. Då går vi igenom grunderna i Canvas för såväl elever som handledare. För er som inte har möjlighet att besöka oss finns instruktioner i utskickat material och möjlighet till support via mail eller telefon.

new_logo_-_white_bkgrd-538x218