Sofia Distansundervisning bedriver undervisning i årskurs 6-9. Undervisningen sker via dator och vi erbjuder grundskolans samtliga ämnen. Vi följer grundskolans kursplaner och kunskapskrav och eleverna får betyg i åk 6-9. Våra elever är till största delen bosatta i utlandet, men vi undervisar även elever bosatta i Sverige som av olika anledningar inte går i en vanlig skola.

På Sofia Distans får eleven möjlighet att:

  • följa svensk skolundervisning i utlandet
  • läsa ämnet svenska samt övriga ämnen som krävs för att få behörighet till svenskt gymnasium
  • lära känna skolkamrater i andra länder och andra kulturer
  • frihet genom tidsoberoende studier, vilket innebär att eleven själv kan välja när hen studerar och använder den tid som just hen behöver i olika ämnen