Om Sofia Distans

Sofia Distans har sedan 1994 haft uppdrag av Skolverket att undervisa svenska elever bosatta i utlandet. Vi finns på Alsnögatan på Södermalm i Stockholm, i anslutning till Sofia skola, som vi är en del av. Sofia Distans är en kommunal grundskola inom Stockholms stad.

Sofia Distans bedriver undervisning i årskurs 6-9.
Vi följer grundskolans kursplaner och kunskapskrav och eleverna får betyg i åk 6-9.
Undervisningen sker via dator och vi erbjuder grundskolans samtliga ämnen med legitimerade lärare.

 

På Sofia Distans får eleven möjlighet att:

  • följa svensk skolundervisning i utlandet
  • läsa ämnet svenska samt övriga ämnen som krävs för att få behörighet till svenskt gymnasium
  • lära känna skolkamrater i andra länder och andra kulturer
  • få frihet genom tidsoberoende studier, vilket innebär att eleven själv kan välja när hen studerar och använder den tid som just hen behöver i olika ämnen.