Skolledning

Britt Wikudd

Biträdande rektor

Fredrik Wall

Lärare Matematik
Pedagogisk utvecklingsledare