Vilka elever kan studera på Sofia Distans?

På uppdrag av Skolverket undervisar Sofia Distans utlandssvenska elever åk 6-9 i grundskolans samtliga ämnen.

Det kan till exempel handla om:

 • Elev bosatt i utlandet som studerar heltid på Sofia Distans
  och får handledning av personal på en svensk utlandsskola.
 • Elev bosatt i utlandet som studerar heltid på Sofia Distans
  och läser i hemmet med vårdnadshavare som handledare.
 • Elev bosatt i utlandet som studerar på en internationell eller
  lokal skola och bara läser svenska och/eller annat enstaka
  ämne på Sofia Distans med vårdnadshavare
  som handledare.