Aktuellt just nu

Sofia Distans har under juli semesterstängt. Ansökningar som inkommer i juli hanteras i början av augusti. Handläggningstiden är därefter ca 1-2 veckor. 

På uppdrag av Skolverket

Sofia Distans har i uppdrag av Skolverket att undervisa svenska elever bosatta i utlandet. 

Svensk grundskola

Sofia Distans är en kommunal grundskola. Studierna utgår från samma läroplaner och betygskriterier som svenska skolor i Sverige.

Anpassat till olika tidszoner

Distansundervisningen gör det möjligt att studera i vilken tidszon som helst. 

Enstaka ämnen eller heltidsstudier

Hos Sofia Distans kan eleven studera heltid eller enstaka ämnen, till exempel Svenska eller Svenska som andraspråk.

  • Legitimerade lärare
  • På uppdrag av Skolverket
  • Betygsrätt i årskurs 6-9