Hur går ansökan till? 

När ansökningsperioden öppnar kommer det att finnas länkar till webbansökan på sofiadistans.nu. Webbansökan fylls i. Sofia Distans tar också emot ansökan om statsbidrag, som sedan skickas vidare till statsbidragsavdelningen på Skolverket. 

När ni fyllt i webbansökan och tryckt på knappen ”Ok” så laddas en PDF-fil ned på datorn. Denna PDF behöver vårdnadshavare skriva under, endera digitalt eller för hand. Den underskrivna ansökan mejlas till Sofia Distans. Detta mejlas in:

  • Den påskrivna ansökan
  • Underlag för statsbidrag (innehållet varierar beroende på typ av statsbidrag)
  • Elevens senaste betyg (oavsett om betygen kommer från svensk eller internationell skola)
  • Sofia Distans har ett resurspaket för de elever som har dyslexi. Vänligen bifoga dyslexiutredning tillsammans med ansökan.
  • Eventuellt andra utredningar, om du som vårdnadshavare tror att den kan vara lärarna behjälplig i undervisningen

Om ansökan gäller årskurs 6 så behöver vi få in omdömen/betyg från årskurs 5 enligt svenska skolsystemet eller motsvarande.

Sofia Distans återkommer via mail när ansökan gåtts igenom. Vanligtvis är hanteringstiden 1-2 veckor. 


Glad elev

Val av ämnen vid heltidsstudier

Om ansökan gäller heltid så ska alla 17 ämnen fyllas i. Hem- och konsumentskap läses inte i årskurs 7. Eleven ska fortsätta att studera det moderna språk det har valt sedan årskurs 6. Elever som ska börja årskurs 6 kan välja ett modernt språk. Eleven ska också välja  en av slöjdsorterna. Det går  bara att välja  en slöjdsort och  ett modernt språkval. En elev som tidigare läst svenska som andraspråk fortsätter med detta ämne.


Om någon osäkerhet uppstår gällande val av ämnen, kontakta Sofia Distans innan du skickar in ansökan.