Lärplattformen Canvas


En väletablerad lärplattform

Canvas är en välanvänd plattform med över 6 miljoner användare. Sofia Distans har använt Canvas sedan 2018. 

Enkel att använda

När anmälan har godkänts registreras eleven hos Sofia Distans och därefter kommer elev, vårdnadshavare och handledare få ett mail med inloggningsuppgifter till Canvas.

Elevens vårdnadshavare och handledare kan se samtliga ämnesplaneringar och även elevens omdömen och feedback.

Canvas kräver inte att man måste installera någon programvara på sin dator utan man loggar in direkt från en hemsida, vilket förenklar för användare att kunna jobba där de befinner sig oberoende av vilken enhet man använder.


Introduktion till lärplattformen

Alla elever får under sin första studievecka lära sig grunderna i Canvas, till exempel hur man skickar meddelanden till lärare, hur man arbetar i ämnesplaneringen och hur man ser lärarens omdömen. 

Även handledare går igenom en utbildning som beskriver hur Canvas fungerar. 

Sofia Distans har en egen teknisk support som svarar på frågor och kan ge tekniska tips.