Om Sofia Distans

Sofia Distans har sedan 1994 haft uppdrag av Skolverket att undervisa utlandssvenska elever. Vi finns på Alsnögatan på Södermalm i Stockholm och skolan tillhör Stockholms stad. Sofia Distans bedriver undervisning i årskurs 6-9. Vi följer grundskolans kursplaner och betygskriterier och eleverna erhåller betyg i årskurs 6-9. Vi erbjuder grundskolans samtliga ämnen med legitimerade lärare.


30 års erfarenhet av distansundervisning

I augusti 2024 firar Sofia Distans 30 år! Vi är glada att ha fått förtroendet att undervisa elever utomlands under alla dessa år. 

Sofia Distans firar 30 år!