Signera ansökan

Ansökan som skickas till Sofia Distans måste vara underskriven av bägge vårdnadshavarna, förutom vid ensam vårdnad. 

Ansökan kan signeras digitalt eller för hand. 


Skriva på för hand

Skriv ut ansökan, skriv på för hand. Ta ett tydligt fotografi på hela sidan med mobiltelefonen, eller scanna in sidan. Maila sedan till ansokan.sofiadistans@edu.stockholm.se. Skicka in den underskrivna ansökan tillsammans med resten av ansökan. 

Skriva under digitalt

Ansökan kan också skrivas under digitalt med hjälp av programmet Adobe Acrobat Reader eller Adobe Acrobat. Dubbelklicka på fältet där signaturen ska skrivas in och skapa sedan din egen signatur. 

Här finns exempel på hur det kan se ut när man skapar sin digitala signatur: