Att studera Svenska/Sva som komplement till heltidsstudier på skola i utlandet

På Sofia Distans erbjuds ämnena Svenska och Svenska som andraspråk i årskurs 6-9 enligt det svenska skolsystemet och Lgr22.

I båda ämnena testas samma förmågor. I Svenska som andraspråk läggs mer tyngd på ordförråd och grammatik (sådant som eleven redan förväntas kunna i kursen Svenska).

Slutbetyg från årskurs 9 i Svenska eller Svenska som andraspråk ger likvärdig behörighet till svenskt gymnasium.

I båda ämnena ingår skönlitteratur. För de elever som behöver anpassningar finns ljudböcker som alternativ.

Här finns mer information om Svenska som andraspråk: 

Skolverket: undervisning i Svenska som andraspråk

Sofia Distans informationsfolder och Svenska/Sva

Sofia Distans SV7SVA-lärare

Hur lång tid beräknas studierna ta?

Sofia Distans följer svensk nationell timplan. Alla ämnen i åk 6-9 utgår från att eleven ska studera i 35 veckor, enligt svenska skolans terminssystem. Precis som om i en svensk skola i Sverige, så kan det ibland ta mera tid och ibland mindre.

Åk 6 Svenska/Svenska som andraspråk – 4,5h/vecka
Åk 7-9 Svenska/Svenska som andraspråk – 3h/vecka

Betyg sätts vid termin- och läsårsslut. Vid läsårsslut i åk 9 får eleven ett slutbetyg.

Skönlitteratur