Uppsägning av skolplats

Uppsägning ska skickas skriftligt till britt.wikudd@sofiadistans.nu

Vid uppsägning av skolplats utgår följande avgifter om studiematerial skickats:

Enstaka ämne: 1200kr
Heltid: 2500kr

Höstterminen: Efter kalendervecka 44 sker ingen återbetalning av studieavgiften. 
Vårterminen: Efter kalendervecka 11 sker ingen återbetalning av studieavgiften.