Vilka elever kan studera hos Sofia Distans?

Sofia Distans undervisar i årskurserna 6-9. Eleven kan studera enstaka skolämnen eller samtliga skolämnen hos Sofia Distans.

  • Minst en av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare. Eleven och handledaren ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket och svenska ska vara ett aktivt språk i hemmet.

  • För att studera hos oss så krävs att eleven bor med sin familj, där minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare. Familjen ska vara stadigvarande bosatt på adress i utlandet minst en fullständig skoltermin.

  • Eleven ska ha en handledare på plats. En handledare kan vara en vårdnadshavare eller en handledare på en skola. Mer information om handledarens roll finns på sidan Handledare – Ansvar


Inför läsåret 24/25 välkomnar vi elever som ska läsa svenska/svenska som andraspråk/enstaka ämnen, som är födda:

Årskurs 6: 2012 och 2013
Årskurs 7: 2011 och 2012
Årskurs 8: 2010 och 2011
Årskurs 9: 2009 och 2010

Inför läsåret 24/25 välkomnar vi elever som ska läsa heltid och är födda:

Årskurs 6: 2012
Årskurs 7: 2011
Årskurs 8: 2010
Årskurs 9: 2009

Datum kalender

Datum för läsåret 24/25

Läsårets start: 22 augusti 2024